Arbeidstoeleiding

Bij Vluchteling aan Zet zien we hoeveel talent en kunde statushouders in huis hebben. We helpen ze dan ook graag die kennis en vaardigheden te matchen met betaald werk. Met een persoonlijk arbeidstoeleidingstraject staan we naast ze; van hun start in Nederland tot gewaardeerde collega.

Arbeidstoeleiding

Wat is het Arbeidstoeleidingstraject?

Voortbouwend op de Module Arbeidsmarkt Participatie (MAP) is het arbeidstoeleidingstraject een zorgvuldig samengesteld programma dat statushouders met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt naar betaald werk.

Het arbeidstoeleidingstraject bestaat uit:

Vaardigheidsonderzoek
Een grondige evaluatie van de vaardigheden en competenties van elke statushouder, om de perfecte werkplekmatch te vinden.

Trainingen
Ontwikkeling van essentiële vaardigheden die nodig zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Denk hierbij aan het ontwikkelen van essentiële computer- en soft skills, begeleiding bij sollicitaties, sectorspecifieke opleidingen, voorbereiding voor benodigde certificeringen, en ondersteuning bij ondernemerschap. Daarnaast leggen we de nadruk op financiële educatie, psychosociale ondersteuning voor stress en trauma, en het opbouwen van netwerkvaardigheden. Daarbij werken we samen met gespecialiseerde organisaties. Als Vluchteling aan Zet begeleiden we statushouders en zijn het aanspreekpunt voor gemeenten en werkgevers rondom de arbeidstoeleiding.

Taallessen
Cruciaal voor effectieve communicatie en integratie in elke werkomgeving. We kijken welke taalschool past bij de statushouder en bieden begeleiding.

Karan Ganeshalingam, ooit gevlucht uit Sri Lanka, nu een topper in het distributiecentrum van Aldi in Roermond! Van de horeca naar de logistiek, met zijn vorkheftruckbewijs op zak en de steun van Vluchteling aan Zet en Servicecentrum MER. Karan rijdt vol passie op de vorkheftruck en Aldi ziet dat: een jaarcontract is binnen! Mede dankzij het arbeidstoeleidingstraject van Vluchteling aan Zet Karan, jij bent #AanZet

Voordelen van het arbeidstoeleidingstraject

Voor statushouders
Een duidelijk pad naar een zinvolle en passende werkplek, taalontwikkeling en persoonlijke groei.

Voor gemeenten
Een gespecialiseerde oplossing die de last van intensieve arbeidstoeleidingstrajecten wegneemt en actief bijdraagt aan de effectieve integratie van statushouders in de arbeidsmarkt.

Voor werkgevers
Toegang tot gemotiveerde en getalenteerde individuen, klaar om een waardevolle bijdrage te leveren aan het bedrijf, met de zekerheid van continue begeleiding en ondersteuning vanuit ‘Vluchteling aan Zet’.

Is het arbeidstoeleidingstraject afgerond, dan bieden we ook begeleiding op de werkvloer via jobcoaching

Wel gemotiveerd maar nog niet zo spraakzaam in het Nederlands? Taallessen uit het arbeidstoeleidingstraject helpen mee om motivatie om te zetten in verstaanbare actie.

Meer informatie over arbeidstoeleiding

We hebben ruim 800 statushouders begeleid richting zelfredzaamheid. Heeft uw gemeente behoefte aan een betrouwbare partner in arbeidstoeleiding voor statushouders? Laten we dan samen die kloof dichten tussen wat kan en wat mogelijk is. Interesse? Vul het formulier in en we nemen contact op.

Translate »