Plan Inburgering en Participatie (PIP)

Het Plan Inburgering en Participatie (PIP) is de basis voor integratietrajecten die via Vluchteling aan Zet lopen. Het PIP is een onderdeel van de Wet inburgering die naar verwachting 1 januari 2022 in werking treedt. Wist u dat het PIP al vele jaren de routekaart vormt van ons integratietraject dat ruim vijfhonderd statushouders met succes hebben afgelegd richting een zelfredzaam bestaan?

Plan Inburgering en Participatie (PIP)

Wat is het PIP?

Het Plan Inburgering en Participatie (PIP) is een op maat gemaakte route die statushouders afleggen om succesvol te integreren. Heeft een statushouder de PIP afgerond dat spreekt hij de taal, weet de weg in en levert een bijdrage aan de maatschappij en is zelfredzaam dankzij betaald werk. Het PIP is een vervolg op de brede intake waarbij de gemeente de capaciteiten, persoonlijke situatie en leerbaarheid van de statushouder in kaart heeft gebracht. De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen van het PIP per statushouder. Wij hebben ruime ervaring bij het opstellen van een PIP en kunnen u als begeleider bij een gemeente hierover adviseren.

Wat staat er in het PIP?

Het PIP bevat duidelijke afspraken over zaken die bij inburgering en participatie komen kijken. In het PIP staat:

  • welke leerroute de statushouder volgt om aan zijn inburgeringsplicht te voldoen
  • welke afspraken er zijn gemaakt over de invulling van de andere onderdelen van het inburgeringstraject, zoals het Participatieverklaringstraject (PVT), de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP);
  • afspraken over begeleiding naar financiële zelfredzaamheid;
  • maatschappelijke begeleiding die de statushouder krijgt tijdens het traject geboden wordt tijdens het traject;
  • afspraken over hoe leren van de taal gecombineerd wordt met werk, vrijwilligerswerk, studie, stage of andere participatie-activiteiten.

Inzicht in het PIP via Samen

Het PIP is de routekaart die Vluchteling aan Zet volgt in het zelfredzaam maken van statushouders. Dit door samen met de statushouder te kijken naar de haalbaarheid van zijn plan. Wellicht is extra training nodig, stages en/of maatschappelijke begeleiding. De statushouder is aan zet en wij ondersteunen bij de realisatie van de plannen. De statushouders en de gemeenten hebben na het haalbaarheid gesprek van het PIP en de aanpassingen daarop altijd zicht op (de voortgang) van het PIP via Samen. Via Samen heeft de gemeente per statushouder zicht op de voortgang van het PIP het traject. En de statushouder zelf heeft inzicht de voortgang, zijn afspraken waar en wanneer die plaatsvinden; via webportaal en mobiele app. Ook staan in Samen allerlei contactgegevens van mensen die betrokken zijn in het integratietraject.

Contacteer ons

Behoefte aan advies nodig over het samenstellen van de PIP of wilt u een demo van Samen? Vul onderstaand formulier in en we nemen contact met u op.

Translate »