Trainingen

Een nieuw land, nieuwe gewoonten, nieuwe cultuur. Voor statushouders is het een hele uitdaging om de route naar zelfredzaamheid succesvol af te leggen. Maar ook voor gemeenten, werkgevers en maatschappelijke instanties is het zoeken naar de juiste begeleiding. Vluchteling aan Zet biedt op basis van ruim 13 jaar ervaring trainingen, workshops en coaching aan. Die hebben allen als doel om statushouders succesvol zelfredzaam te maken. Op deze pagina vindt u een overzicht van de ondersteunende diensten. Die kunt u afzonderlijk of als bundel afnemen.

Life Coaching & Positieve Gezondheid

Een integratietraject via Vluchteling aan Zet biedt statushouders een stevige basis om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Maar voor statushouders die meer begeleiding nodig hebben, is er het maatwerktraject Life Coaching & Positieve Gezondheid.

Omgaan met diversiteit

Succesvol omgaan met jongeren met verschillende culturele achtergronden kan uitdagend zijn. Herkent u dit, dan is de workshop Omgaan met diversiteit op de werkvloer of in de klas interessant voor uw organisatie.

ParticipatieVerklaring+

De interactieve training ParticipatieVerklaring+ biedt statushouders extra uitleg van hun rechten en plichten en de 8 leefdomeinen die in de nieuwe Wet inburgering zijn opgenomen. Vluchteling aan Zet geeft de training in opdracht van de gemeente.

Translate »