Van meterkast tot vakantiepark: statushouders verkennen hun kansen

In juni ging een groep statushouders onder begeleiding van Boghos Tekeyan van Vluchteling aan Zet en Ayla Kapucu en Lisanne Beijer de MER-gemeente hun kansen op de arbeidsmarkt verkennen bij diverse bedrijven tijdens het banencarrousel in het kader van de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). De betrokkenheid van deelnemers was nog nooit zo hoog geweest.

De dag begon bij RVS Ararat, een technisch bedrijf gespecialiseerd in scheepsbouw. Hier leerden de deelnemers dat precisie en liefde voor het werk essentieel zijn in deze sector. “Er was veel gedrevenheid onder de deelnemers, vooral omdat sommigen al verstand hadden van de materie,” aldus Boghos. “Zo was er een deelnemer uit Syrië die vroeg wat voor soort ijzer werd gebruikt en of het geschikt was voor zoet- of zoutwater.” 

Bij RVS Ararat werd duidelijk dat statushouders in deze groep van het banencarrousel verstand hebben van techniek.

Ex-statushouders beheren vakantiepark 

Daarna reisde de groep naar Parc Maasresidence Thorn, waar Petra Cleaning het beheer en onderhoud van dit vakantiepark verzorgt. Tot verbazing van de groep bleek dat dit bedrijf door statushouders wordt gerund. “De eigenaars van Petra Cleaning, zelf voormalige statushouders, begrijpen precies hoe hun werknemers denken en functioneren,” vertelt Boghos. “De deelnemers waren betrokken en stelden vragen over hoe deze statushouders hun eigen bedrijf hebben opgebouwd. Want wat deze statushouders hebben bereikt, is voor hen ook mogelijk, zo zag je iedereen denken.” 

Grote betrokkenheid was er bij het bezoek aan Parc Maasresidence Thorn. Daar verzorgt Petra Cleaning, opgericht door statushouders, het beheer van het park.

Blik op techniek 

Technisch Opleidingscentrum Zuid was de derde halte van het banencarrousel. Hier worden mensen opgeleid voor werk in de infrastructuur, van elektriciteitsomvormers tot ondergrondse kabels. “De gemeente vond het bijzonder dat wij de technische kanten van Nederland laten zien. Als Vluchteling aan Zet staan we voor duurzame inzetbaarheid en willen we statushouders laten kennismaken met alle aspecten van de arbeidsmarkt. Daardoor krijgen ze een compleet beeld van wat mogelijk is in Nederland en kunnen ze een goede keuze maken voor een baan die hen voldoening geeft,” vertelt Boghos. “De mensen van het opleidingscentrum startten de rondleiding met een uitleg over veiligheid, wat cruciaal is in deze sector. Dit vonden zowel de gemeente als de deelnemers erg waardevol, omdat zorgen voor een veilige werkplek op nummer een staat in deze branche.”

Het bezoek bij Technisch Opleidingscentrum Zuid begon met een veiligheidsbriefing.

 

Werksituatie bespreekbaar maken 

Tot slot kregen de statushouders tijdens hun bezoek aan McDonald’s inzicht in de werkzaamheden van deze fastfoodketen. “De deelnemers leerden hoe belangrijk communicatie met hun werkgever is,” vertelt Boghos. “Als iemand een week lang toiletten schoonmaakt, kunnen ze dit bespreken in plaats van het werk te weigeren. Alle taken zijn belangrijk en het is essentieel om hun werksituatie bespreekbaar te maken.”

Alle taken tellen mee bij DcDonalds. Daarom is het belangrijk om de werksituatie bespreekbaar te maken.

De reacties van de statushouders 

De statushouders waren positief over het banencarrousel. Boghos merkt op dat er een groot verschil in opleidingsniveau was binnen de groep, van hoogopgeleiden tot analfabeten. “Iedereen was erg gemotiveerd, zelfs de hoogopgeleiden die in eerste instantie dachten dat dit niets voor hen zou zijn,” zegt hij. “Eén deelnemer die normaal gesproken onverschillig leek tijdens de training, stelde tijdens het banencarrousel veel vragen en was duidelijk betrokken. Het zette hem echt tot denken en hij begon mogelijkheden te zien voor zijn toekomst.” 

Een leraar scheikunde uit de groep gaf aan dat hij alternatieven had overwogen voor het geval hij niet in zijn vakgebied aan de slag kon, zoals werken in de gas- of elektriciteitssector. “Hij begrijpt de gevaren en had er kennis van, wat een mooie manier van omdenken is, zegt Boghos. 

De impact van het banencarrousel 

Het banencarrousel heeft niet alleen inzicht gegeven in verschillende werkvelden, maar ook de gedachten en ambities van de statushouders geprikkeld. “Het is geweldig om te zien hoe deze ervaring hen aanzet tot nadenken over hun toekomst en hen motiveert om actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt,” zegt Boghos trots.  

De interactie met werkgevers en het zien van verschillende werkprocessen hebben de deelnemers geïnspireerd en hun laten zien wat er mogelijk is in Nederland. Het MAP-traject is ook voor deze groep statushouders een groot succes. 

Contacteer ons

Vrijblijvend kennismaken met Vluchteling aan Zet?
Vul het formulier in en we nemen contact met u op.

Translate »