Drie Eritrese jongeren vinden hun weg bij Holbox

Paul van Riesen, jobcoach bij Vluchteling aan Zet, bracht onlangs een bezoek aan drie Eritrese jongeren, Adhanom, Semerab en Tewelde, die deelnemen aan een begeleidingstraject vanuit de nieuwe Wet inburgering. Dit traject beoogt statushouders te ondersteunen bij hun integratie in de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt. Het verhaal toont hoe deze jongeren, ondanks culturele verschillen en uitdagingen, succesvol kunnen worden in Nederland.

In het kader van de nieuwe Wet inburgering lopen Adhanom, Semerab en Tewelde, een stage van 800 uur bij Holbox, een bedrijf dat hen één dag per week ontvangt. Dit betekent dat ze ongeveer 100 weken lang elke week acht uur stage lopen. De overige vier weekdagen gaan ze naar hun Nederlandse les. Aanvankelijk hadden de jongeren moeite met het wennen aan de Nederlandse werkcultuur. “Kleine, basale dingen zoals op tijd komen, communiceren en zelf initiatief nemen waren uitdagingen,” vertelt Paul. “Maar na verloop van tijd hebben ze deze vaardigheden opgepakt en zich goed aangepast.”

Overwinnen van obstakels

Het was niet altijd gemakkelijk. Paul herinnert zich hoe de jongeren soms niet wilden komen als het regende, omdat ze niet in de regen wilden fietsen. “We moesten ze soms echt ophalen en overtuigen om naar het werk te komen,” zegt hij. Maar de afgelopen weken is er een duidelijke verbetering te zien. “Ze werken nu gewoon en worden gewaardeerd door hun manager, Hadi . Het is fijn om te zien hoe ze groeien en zich ontwikkelen.”

Leren van ervaringen

Er zijn ook waardevolle lessen geleerd tijdens dit proces. Paul herinnert zich een incident waarbij een van de jongens met zijn fiets viel en niet kwam opdagen zonder dit door te geven. “Ze wisten niet wat ze moesten zeggen. Ik heb ze toen uitgelegd dat transparante communicatie belangrijk is en dat ze gewoon eerlijk kunnen zijn over wat er is gebeurd,” legt Paul uit. Dit soort ervaringen helpt de jongeren om beter te begrijpen wat er van hen verwacht wordt in een professionele omgeving.

Vooruitgang en waardering

De manager van Holbox, Hadi, is tevreden met de vooruitgang die de jongeren boeken. “Ze staan nu op tijd klaar om aan de slag te gaan en leren snel. Ze hebben nog steeds begeleiding nodig, maar hun inzet en groei zijn duidelijk zichtbaar,” zegt hij. Paul benadrukt hoe belangrijk het is dat de jongeren zichzelf blijven ontwikkelen en openstaan voor feedback.

Een blik op de toekomst

Holbox verhuist binnenkort naar een nieuw pand in Roermond, wat een nieuwe uitdaging betekent voor de jongeren die nu nog in Echt wonen. “Ze moeten straks een uur fietsen om daar te komen,” zegt Paul. “Maar we hebben een oplossing bedacht waarbij ze na hun schooltijd in Roermond direct naar Holbox kunnen gaan voor hun stage. Zo hoeven ze niet zes keer per week op en neer te fietsen.” Dit toont aan hoe flexibel en ondersteunend de aanpak van zowel Holbox als Paul is om de jongeren succesvol te laten integreren.

Een inspirerend voorbeeld

Het verhaal van Adhanom, Semerab en Tewelde bij Holbox is een mooi voorbeeld van hoe statushouders, ondanks culturele verschillen en aanvankelijke uitdagingen, succesvol kunnen worden in Nederland. Dankzij de begeleiding van Paul en de inzet van Holbox, maken deze jongeren enorme stappen vooruit. “Het is geweldig om te zien hoe ze zich ontwikkelen. Over een paar jaar zullen het compleet andere jongens zijn,” zegt Paul trots.

Succesfactor: geduld, doorzettingsvermogen en een flexibele aanpak

De ervaring van de Eritrese jongemannen bij Holbox laat zien dat met de juiste begeleiding en ondersteuning, statushouders succesvol kunnen integreren en bijdragen aan de Nederlandse samenleving. Dit succesverhaal benadrukt het belang van geduld, doorzettingsvermogen en een flexibele aanpak om statushouders te helpen hun weg te vinden. Gemeenten en werkgevers die betrokken zijn bij de integratie van statushouders kunnen veel leren van deze positieve ervaring bij Holbox. Het toont aan dat met samenwerking, begrip en ondersteuning, iedereen de kans krijgt om succesvol te zijn in Nederland.


 

 

 

 

Translate »