Over ons

We bieden voor gemeenten de totaaloplossing op het gebied van integratie van statushouders. Daarnaast helpen we organisatie aan gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers.

 

Dit bereiken we door reeds 13 jaar succesvol erkende vluchtelingen te integreren. Statushouders zijn vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning.

 

Ons team

paul van riesen

stelt zich voor

Paul van Riesen (1978) is de zoon van een Christelijk-Libanese moeder en een Nederlandse vader. Behulpzaamheid werd hem met de paplepel ingegoten, toen hij als kind met zijn ouders in de avonden en weekends asielzoekerscentra bezocht om bewoners wegwijs te maken in de samenleving en te helpen met de taal.

Al in zijn tienerjaren gaf Paul blijk van een gezonde handelsgeest. Dat hij een glansrijke carrière in de sales tegemoet ging, kwam dan ook niet als een verrassing. Zich bewust van zijn bevoorrechte positie, wilde hij iets terugdoen voor de samenleving. Als ‘social entrepreneur’ combineert hij nu zijn maatschappelijk engagement met het ondernemerschap.

Nieuwkomers begeleiden naar zelfredzaamheid is iets waar Paul een ‘kick’ van krijgt. Door statushouders te activeren en begeleiden, wil hij met Vluchteling aan Zet antwoord geven op kwesties als de integratieproblematiek en krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers overtuigen van de meerwaarde die een nieuwkomer een organisatie en de samenleving te bieden heeft, is daarbij een van zijn grootste uitdagingen.

boghos tekeyan

stelt zich voor

Als voormalig vluchteling weet Boghos Tekeyan (1975) precies waar de primaire doelgroep van Vluchteling aan Zet – statushouders – behoefte aan heeft.

Boghos vroeg als 24-jarige asiel aan in Nederland. Hij zag hier maar liefst vijf asielzoekerscentra van binnen en weet als geen ander hoe stroperig een asielprocedure en inburgeringstraject kunnen verlopen. In het bezit van de Nederlandse nationaliteit, begint hij in 2005 aan een studie bestuurskunde. Hij heeft dan al een master politieke wetenschappen op zak, die hij behaalde in zijn moederland Syrië.

Na zijn studie gaat Boghos aan de slag als beleidsmedewerker en later als (senior) projectcoördinator bij een middelgrote gemeente. Hier doet hij een schat aan ervaring op binnen het sociaal domein, een terrein waar hij als geen ander de weg kent. Door zijn achtergrond heeft Boghos grote affiniteit met de vluchtelingenkwestie en integratievraagstukken.

Boghos is van mening dat het huidige stelsel van inburgering te ingewikkeld en niet effectief is. Hij gelooft dat een integrale en persoonlijke aanpak, met werk als sleutelwoord, veel beter werkt. Daarom richtte hij Vluchteling aan Zet op, waarmee hij de kansen die nieuwkomers de samenleving bieden wil benutten.

INTEGRATIE IS MÉÉR DAN HET LEREN VAN DE TAAL

VISIE & MISSIE

Integratie is méér dan het leren van de taal en vinden van werk en een woning. Wij kijken daarom samenhangend naar álle aspecten die de integratie stimuleren. Van (bij)scholing tot sociale contacten, welzijn tot het leveren van een maatschappelijke bijdrage. Het uiteindelijke doel? Een erkende vluchteling  die zelfredzaam is en volledig op eigen benen kan (blijven) staan binnen onze samenleving.

 WE HELPEN ERKENDE VLUCHTELINGEN DUURZAAM TE INTEGREREN

WAT DOEN WE?

We helpen erkende vluchtelingen duurzaam te integreren in de maatschappij. Dat doen we door hen te helpen bij het zoeken naar een woning, het leren van de taal, vinden van een stageplek, betaalde baan of vrijwilligerswerk, hen wegwijs te maken in de maatschappij enzovoorts. Zo helpen we werkgevers aan goede arbeidskrachten en helpen we ze tevens hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Ook ondersteunen we op deze manier gemeenten en maatschappelijke instanties bij een juiste invulling van hun taken op het gebied van (re-)integratie en participatie.

ZELF EERSTE STAPPEN ZETTEN NAAR INTEGRATIE

AANPAK

Wij vinden dat een vluchteling die een verblijfsvergunning heeft gekregen zélf de eerste stap moet zetten op weg naar integratie. Dat eigen initiatief is volgens ons een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het integratietraject. Wij geloven ook dat het leren van de Nederlandse taal de eerste en belangrijkste stap is op weg naar een succesvolle integratie. Taal verbindt en is een belangrijke voorwaarde voor sociale contacten en zelfredzaamheid. Daarnaast zijn er nog tal van andere aspecten die de integratie bevorderen. Wij bekijken ze stuk voor stuk en in onderlinge samenhang.

ONZE ROUTE NAAR SUCCES

INTEGRATIE IS MAATWERK

Cookies

We use cookies to optimise this website and continuously update it according to your needs. Please click on “Cookies” for detailed information on the use of cookies on this website. If you click “Yes, I agree”, cookies will be activated. If you do not want cookies to be activated, you can opt out here . The settings can be changed at any time under “Cookies”.